loader
loader
Tannregulering | Slemdal Tannlegesenter | Kjeveortoped
Bestill Time
Fyll ut skjemaet – så tar vi kontakt om kort tid.
Navn*
Epost*
Mobil*
Melding:

Tannregulering Oslo

Kjeveortopedi på Slemdal

Tannregulering benyttes for å korrigere bittfeil. Ved vårt tannlegesenter på Slemdal får du den oppfølgingen du trenger, og behandling blir utført av profesjonelle kjeveortopeder.

Hva er kjeveortopedisk behandling?

Kjeveortopedisk behandling (regulering) kan være mye forskjellig. Behandlingen blir bestemt i forhånd til bittfeilen til den enkelte pasient. Dette kan variere fra enkle problemer som raskt korrigeres til store omfattende behandlinger som kan ta flere år.

Første besøk hos kjeveortoped

 • Du fyller ut et enkelt skjema med pasientopplysninger.
 • Vi tar en hyggelig prat først for å bli litt kjent med deg og kartlegger hva du er henvist for.
 • Vi tar et oversiktsrøntgenbilde (OPG) for å se hvor langt tannutviklingen har kommet, om du mangler visdomstenner eller andre tenner. Deretter gjør vi en enkel undersøkelse for å vurdere bittet, og vurdere om det er behov for behandling.
 • Er det behov for behandling og tiden er inne for oppstart vil vi gjøre ytterligere undersøkelser for å kunne lage en behandlingsplan til deg.
 • Riktig alder for oppstart kan variere fra 6-7 år til voksen.
 • Det er viktig at du husker å ta med henvisningen fra tannlege/tannpleier til første besøk.

Når du besøker kjeveortoped ved Slemdal Tannlegesenter, så tar vi først et røntgenbilde av tannstillingen din, for så å vurdere beste behandlingsplan for tannregulering.

Hvor mye refusjon får du for kjeveortopedi?

Det er alvorlighetsgraden av bittfeilen som bestemmer hvor mye støtte du får. Dette vurderer kjeveortopeden. Du kan få fra 40-100 prosent støtte til den offentlige taksten. Hvis du har søsken som har hatt regulering vil du få noe mer støtte. Noen pasienter vil ikke kvalifisere for støtte. Behandling kan selvsagt utføres, men må betales i sin helhet.

Kjeveortopedi dekkes delvis av HELFO 

Kjeveortopedisk behandling for barn og ungdom i Norge dekkes delvis av HELFO, og må som hovedregel påbegynnes innen året pasienten fyller 20 år. Det er helsedepartementet som har bestemt retningslinjene for hvilke bittfeil som har rett på støtte fra HELFO.

Støtte for bittfeil hos voksne

Voksne med alvorlige bittfeil som krever en kombinasjon av kirurgi og regulering vil få støtte fra HELFO. I tillegg vil voksne med periodontitt/tannkjøttsykdom og voksne med manglende tannanlegg (agenesi) få noe støtte til regulering.

Hva er egenandelen for tannregulering?

Prissystemet er komplisert ettersom den prosentvise støtten følger prisene fastsatt av Helse og Omsorgsdepartementet (HOD). Disse prisene følger ikke den generelle prisveksten i samfunnet, og reflekterer ikke den reelle kostnaden for tannregulering. Derfor er det vanlig med et påslag på prisen fra HOD. Dette påslaget gis det ikke støtte til, og blir en del av egenandelen pasienten må betale.

Kostnadene kan variere mye. HELFO dekker deler av behandlingen opp til 20 år. Deretter er det bare enkelte bittfeil som utløser refusjon fra HELFO.

Hva koster konsultasjon for tannregulering?

Barn: Konsultasjon kr 620 + OPG røntgenbilde kr 535 = Totalt kr 1155.
Voksne (uten refusjon): Konsultasjon kr 990 + OPG røntgenbilde kr 740 = Totalt kr 1730.

Hvordan bestemmes satsene for refusjon ved kjeveortopedi?

Diagnosene som gir rett til støtte fra HELFO er bestemt av myndighetene.

 • Gruppe A får 100% refusjon av honorartakstene.
 • Gruppe B får 75% (søskenmoderasjon gir 90%) refusjon av honorartakstene.
 • Gruppe C får 40% (søskenmoderasjon gir 60%) refusjon av honorartakstene.

Differansen mellom honorartakst (behandlingshonorar) fastsatt av HELFO og behandlingshonorar må betales uten refusjon.

Før behandlingsstart vil det lages en behandlingsplan og et kostnadsoverslag. Prisen vil variere avhengig av hvor stor og omfattende behandlingen er, og hvor mye tid og materialutgifter som benyttes.

Priseksempel på reguleringsplate

En enkel behandling med løs reguleringsplate (gom) som tar ca ett år har en egenandel på:

Før og etter bilder av behandling med tannregulering (gom) ved Slemdal Tannlegesenter

 • Gruppe B 75% - kr 7 400
 • Gruppe B 90% - kr 5 500
 • Gruppe C 40% - kr 11 700
 • Gruppe C 60% - kr 9 200
 • Gruppe D 0%   - kr 16 650

 

Priseksempel på fast regulering

En behandling med fast regulering i begge kjever som tar ca to år har en egenandel på:

Før og etter bilde av behandling med fast regulering hos Slemdal Tannlegesenter.

 • Gruppe B 75% - kr 20 750
 • Gruppe B 90% - kr 12 350
 • Gruppe C 40% - kr 33 000
 • Gruppe C 60% - kr 26 000
 • Gruppe D 0%   - kr 47 200

 

Behandlingsforløpet for tannregulering

Behandlingsstart

Før behandlingsstart lages en plan, et kostnadsoverslag, et estimat på hvor mye som dekkes av HELFO, og hvor stor egenandelen blir. Deretter settes tannreguleringen på. Det gjør ikke vondt, men i de neste dagene kan tennene bli litt ømme.

Du får en grundig gjennomgang av hvordan du holder tennene og reguleringen rene, og informasjon om hvilke matvarer du bør unngå når du har regulering.

Kontroller

Når reguleringen er på må den kontrolleres og justeres hver 4-8 uke. Dette gjør vi inntil bittfeilen er rettet opp og tennene har blitt rette og fine. Deler av behandlingen kan kreve egeninnsats, for eksempel vil noen pasienter måtte bruke gom eller strikk, det blir instruert i dette.

Det er vanlig at en behandling strekker seg over 1-2 år, avhengig av bittfeilen. Ved utsettelse av avtalte timer og mye ødelagt apparaturen vil behandlingstiden forlenges.

Avslutning

Når vi har kommet i mål med behandlingen kan reguleringen fjernes. Vi limer tynne strenger på baksiden av fortennene for å holde resultatet. Det tar tid før bittet stabiliserer seg. I tillegg lager vi en gom du skal sove med på natten. Du blir innkalt til regelmessige kontroller etter avsluttet behandling for å vurdere vekstforandringer og stabiliteten av bittet, og se at de pålimte strengene sitter som de skal.

Vi tar forbehold om endringer av refusjonsbeløp fra HELFO. Prisene justeres etter medgått tid og materialer.

Vi velger apparatur og fremgangsmåte slik at behandlingen skal gå så smertefritt og rask som mulig. Er det flere veier til målet vil vi alltid finne den løsningen som passer deg best, og velge det behandlingsløpet som du ønsker.


Ønsker du mer informasjon kan du kontakt oss, eller bestille time via vårt skjema for timebestilling her.