slemdal-tannlegesenter
Copyright 2020 - slemdal-tannlegesenter AS firmapost@slemdal-tann.nhn.no

Ønsker man å endre form og/eller farge på en tann og tannen har få fyllinger, kan man lage en fasett. Fasetter egner seg best i fronten i overkjeven, men kan også brukes i underkjeven dersom plassen tillater det. Fordelen med en fasett fremfor en krone er at man sparer mye av tannens egen substans. En fasett er laget av porselen.

Bestemmer man seg for å lage en eller flere fasetter, avtales tidspunktet for igangsetting av arbeidet med tanntekniker, og den aktuelle tannen eller tennene slipes hos tannlege før avtrykkstaking. Det lages et enkelt provisorium (kan utelates i noen tilfeller) og det bestemmes farge på de nye fasettene.

Fasettene fremstilles av tekniker i porselen. De festes med lysherdende lim og kompositt materiale. Levetiden bør under normale omstendigheter være minst 10 år.