slemdal-tannlegesenter
Copyright 2020 - slemdal-tannlegesenter AS firmapost@slemdal-tann.nhn.no

Visdomstenner bryter som regel frem i 18 - 23 års alderen. Tennene kan ta plass i tannrekken som andre tenner, men visdomstenner kan variere en del i størrelse og form og det kan være vanskelig å holde godt nok rent så langt bak i munnen.
       


               

I noen tilfeller bryter tennene bare delvis frem. Disse visdomstennene kan være årsak til infeksjoner, kan skade nabotenner og bør fjernes. Delvis frembrutte visdomstenner trekkes elles opereres ut ved vårt kontor. Visdomstenner som ikke kommer frem i det hele tatt og ikke skaper problemer lar vi ligge.

Hvis vi er i tvil om visdomstenner bør fjernes eller hvis de ligger meget vanskelig til, henviser vi til spesialist i oral kirurgi for vurdering og eventuell fjerning.

Trygden refunderer noe av kostnadene ved operativ fjerning av visdomstenner og dyptliggende røtter.