slemdal-tannlegesenter
Copyright 2020 - slemdal-tannlegesenter AS firmapost@slemdal-tann.nhn.no
En rekke diagnoser og tilstander kan gi rett til stønad fra folketrygden(HELFO) til tannbehandling. Vi vil opplyse om dette og hjelpe deg slik at du får den stønaden du har rett på. Vi har direkte oppgjør med HELFO. Du betaler kun din egenandel slik du gjør hos legen.