loader
Bestill Time
Fyll ut skjemaet – så tar vi kontakt om kort tid.
Navn*
Epost*
Mobil*
Melding:

Tannregulering (kjeveortopedi) Oslo

Kjeveortopedi handler om å diagnostisere, forebygge og behandle bittfeil og tannstillingsfeil. Det antas at ca 30% i et barnekull har et kjeveortopedisk behandlingsbehov.

Behandlingsplan
Før behandlingsstart utarbeides det en skriftlig behandlingsplan med kostnadsoverslag på bakgrunn av analyse av røntgenbilder, gipsmodeller og fotos.


Refusjon

HELFO yter fra 40 til 100% refusjon av offentlig takst avhengig av behandlingsbehov. Privat honorar ligger noe høyere enn offentlig takst. Ved ”klart behandlingsbehov” dekker trygden 40%, og ved ”stort behandlingsbehov” dekkes 75% av offentlig takst.

Det er tydelig beskrevet i regelverket hva klart og stort behandlingsbehov er. I tillegg gis det søskenmoderasjon fra og med barn nummer to. Behandlingen må startes senest det året man fyller 20 år for at refusjon skal gis. Man må ha henvisning fra allmenntannlege/ tannpleier for å få refusjon.

Når
Kjeveortopedisk behandling gjennomføres i de fleste tilfeller hos barn og unge hvor de blivende tenner er i frembrudd og kjeven fortsatt vokser. Vanligvis henviser allmenntannlegen til kjeveortoped når det er behov for vurdering.
I noen tilfeller (for eksempel enkelte underbitt) ønsker man ikke å starte behandlingen før pasienten er utvokst (18 – 20 års alder). I slike tilfeller må det ofte gjøres en kombinasjon av kjeveortopedisk og kjevekirurgisk behandling.
Kjeveortopedisk behandling kan også gjøres på voksne. Hos voksne tar behandlingen litt lenger tid fordi reaksjoner i benet er langsommere og det ikke er noen kjevevekst å dra nytte av. Dette begrenser voksenbehandlingen noe.

Barn må ha henvisning fra allmenntannlege for å få refusjon fra Helfo.
Voksne kan henvende seg direkte til vår klinikk for en vurdering slik at vi kan gi en grundig informasjon om behandlingsbehov.

Apparatur
Det er i hovedsak to typer reguleringsapparatur:
1. Fast apparatur – der en reguleringsstreng festes til tennene ved hjelp av limte klosser (brackets) på tennenes utside.
2. Avtakbar apparatur – ”plater” som man kan ta på og av selv.

Tid
Behandlingstiden med fast apparatur, som er den vanligste behandlingsformen, er oftest 1,5 til 2 år.

Stabilisering
Etter at aktiv behandling er avsluttet, må tennene som regel holdes i den nye stillingen i noen år ved hjelp av en streng limt på fortennenes bakside. Ofte må man ha en avtakbar plate i tillegg. Dette er for å redusere tennenes iboende tendens til å vandre tilbake.